≡ Menu

Menambah Posts dan Pages di Blogspot

Buat pertama kali, blog yang dibina adalah kosong. Anda bertanggungjawab memasukkan bahan bacaan yang berkaitan produk anda untuk dibaca oleh pelawat. Bahan yang dimaksudkan mestilah berbentuk teks, gambar, atau video.

Seperti yang saya terangkan sebelum ini, ada perbezaan antara Pages dan Posts. Sila fahamkan kenapa saya memilih Pages untuk teks tertentu dan sebaliknya. Untuk cipta Pages atau Posts, sila rujuk langkah di bawah.

1. Klik Page di sidebar. Untuk kali pertama, makluman seperti di bawah akan dipaparkan. Klik Create a new page.

There are no posts. Create a new page.

Untuk page kedua dan seterusnya, klik pada New page yang terletak di menu Publish, Revert to Draft dan Delete.

Menambah Posts dan Pages di Blogspot

2. Laman seperti rajah di atas akan terpapar. Sila perhatikan fungsi yang ada. Fungsi ini akan membantu anda untuk memasukkan informasi ke dalam Page anda. Masukkan Title di ruangan yang disediakan.

3. Teruskan dengan kandungan/informasi produk anda. Anda boleh masukkan teks, gambar, dan video. Anda boleh formatkan teks anda mengikut kesesuaian teks anda.

4. Klik Save untuk simpan. Jika semuanya selesai, klik Publish. Orang ramai boleh mula melihat informasi yang anda kongsikan.

Tukar Font, Saiz dan Warna Tulisan

Menambah Posts dan Pages di Blogspot

1. Pilih mana-mana teks yang mahu ditukar, kemudian klik butang yang berkenaan.

Cara Masukkan Gambar ke Blogspot

Menambah Posts dan Pages di Blogspot

1. Klik ikon Insert Image, kemudian pilih Choose files. Browse folder komputer anda dan klik Upload. Anda boleh upload lebih daripada gambar dalam satu-satu masa.

2. Pilih gambar yang mahu dimasukkan ke dalam page. Pastikan gambar tersebut ditanda dengan border biru dan klik Add Selected.

3. Gambar yang berjaya dimasukkan, akan terpapar di ruangan menulis anda. Klik pada gambar untuk mengubah saiz; small, medium, large, original size; alignment, caption dan properties gambar tersebut.

Other articles you might like;

0 comments… add one

Leave a Comment

Papar entri terkini dengan Commentluv <3