≡ Menu

Tahun 2020 Sampah 30000 Tan Sehari?

Manusia sering lupa bahawa rezeki dalam bentuk makanan yang dianugerah oleh Allah itu selalunya membawa padah jika diambil atau dimakan berlebihan. Dalam pada itu manusia juga lupa apabila tidak dimakan atau digunakan yang berlebihan itu, bererti manusia telah membazir rezeki yang Allah berikan. Di bawah beberapa fakta untuk kita fikir.

1. Kira kira 7.34 juta tan sisa pepejal dihasilkan di Malaysia untuk tahun 2005. Ini bersamaan untuk memenuhi 42 bangunan yang sama saiznya dengan KLCC.

2. Dijangka seberat 30000 tan sehari pepejal dihasilkan pada tahun 2020 dan sebanyak 45% adalah sisa makanan.

3. Pembaziran makanan sering berlaku di kedai kopi, restoran, majlis rasmi dan di rumah kenduri kahwin.

4. Di Jepun, rakyatnya membuang satu per empat makanan yang diperolehi.

5. Rakyat United Kingdom membuang 4.1 juta tan makanan.

6. Rakyat di Australia membazir sebanyak $6 billion makanan setiap tahun.

Sumber: Utusan Pengguna Jan Feb 2010

Other articles you might like;

0 comments… add one

Leave a Comment

Papar entri terkini dengan Commentluv <3