Welcome!

≡ Menu

Ini adalah jemputan kepada rakan blogger untuk mendaftar sebagai ejen jualan penapis air jenama Coway. Alhamdulillah, saya sudah dua tahun bersama Coway secara sepenuh masa. Saya akan kongsikan kenapa anda juga perlu mendaftar sebagai ejen Coway.

 

[continue reading…]

7 comments

Excel: Asingkan Nama Pertama Sebelum BIN, BINTI, @

Jika ada nama yang panjang, tapi untuk ambil nama sebelum BIN BINTI @, A/L, A/P gunakan formula di bawah.

=IFERROR(PROPER(TEXTBEFORE(E2, {“A/”,”BIN”,”ANAK”,”BT”,”@”})), PROPER(E2))

Column E2: NORAZAH BINTI A AZIZ
Column E3: Norazah

Terima kasih.

0 comments

Pemindahan nombor pendaftaran kenderaan merupakan proses memindahkan nombor pendaftaran daripada kenderaan motor yang telah didaftarkan (asal) kepada kenderaan motor yang belum didaftarkan (baru) serta menguntukkan nombor pendaftaran baru kepada kenderaan tersebut.

Syarat-syarat permohonan:

 1. Permohonan boleh dikemukakan oleh pemilik berdaftar kenderaan atau wakil.
 2. Kedua-dua kenderaan asal dan baru dimiliki oleh pemilik yang sama.
 3. Kenderaan baru belum didaftarkan lagi.
 4. Hanya kenderaan asal yang hendak dibuat pemindahan nombor dikehendaki menjalani pemeriksaan PUSPAKOM untuk mengenalpasti identiti kenderaan. Bagi kenderaan baru, pemeriksaan TIDAK diperlukan kecuali bagi kenderaan impot.
 5. Kenderaan asal tiada senaraihitam JPJ dan PDRM.
 6. Tarikh e-Insuran adalah terbuka bagi kenderaan baru selepas pemindahan nombor pendaftaran diproses.
 7. Fi yang telah ditetapkan.

Dokumen yang perlu dikemukakan:

KENDERAAN BAHARU

 1. Dua (2) salinan  Borang Senarai Semak eDaftar.
 2. Dua (2) salinan  Borang JPJ K1 cetakan elektronik.
 3. Dokumen pengenalan diri mengikut jenis pemohon.
 4. Laporan Pemeriksaan PUSPAKOM (B2) bagi kenderaan orang cacat atau kenderaan impot.
 5. Salinan Sijil Kelulusan Kenderaan Diesel Hijau (SIRIM) yang masih berkuatkuasa (bagi kenderaan diesel hijau).
 6. Borang Kastam K1 (bagi kenderaan impot).
 7. Lesen Impot (AP) asal dan salinan (bagi kenderaan impot).
 8. Surat/borang keputusan tempahan nombor pendaftaran kenderaan yang berjaya (jika berkenaan); dan
 9. Fi yang telah ditetapkan.

KENDERAAN LAMA

 1. Dua (2) salinan Borang JPJ K1E.
 2. Dua (2) salinan Borang JPJ K1A.
 3. Dokumen pengenalan diri mengikut jenis pemohon.
 4. Perakuan Pendaftaran Kenderaan (JPJK2) asal.
 5. Laporan Pemeriksaan PUSPAKOM (B2) atau B5.
 6. Surat pengesahan/persetujuan daripada Kastam (bagi Labuan dan Langkawi).
 7. Dokumen pengenalan diri asal dan salinan wakil (sekiranya wakil hadir).
0 comments

Update Storage Selepas Resize DigitalOcean

For anyone that has this problem, here’s a link to the answer: https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/ebs-volume-size-increase/

Summary

 1. Run df -h to verify your root partition is full (100%)
 2. Run lsblk and then lsblk -f to get block device details
 3. sudo mount -o size=10M,rw,nodev,nosuid -t tmpfs tmpfs /tmp
 4. sudo growpart /dev/DEVICE_ID PARTITION_NUMBER
 5. lsblk to verify partition has expanded
 6. sudo resize2fs /dev/DEVICE_IDPARTITION_NUMBER
 7. Run df -h to verify your resized disk
 8. sudo umount /tmp

Via: https://stackoverflow.com/questions/59420015/unable-to-growpart-because-no-space-left

0 comments

Excel: Proper Nama Tanpa BIN BINTI + Chinese Name

=IFERROR(PROPER(TEXTBEFORE(G31, {“A/”,”BIN”,”ANAK”,”BT”})),PROPER(G31))

Setiap nama yang ada A/P, A/L, BIN, BINTI, BT akan proper kenapa caps lock. Jika ada error, semua nama akan proper.

Good luck!

0 comments

Excel: Cara Kira Berapa Kekerapan X Di Row

Cara Kira Kekerapan X di Column Name

Formula: =COUNTIF($B$2:$B$200,P2)

Bil Name X
1 MUHAMMAD FIKRY BIN KAMARULZAMAN 12
2 MUHAMMAD NOR IKMAL BIN YASRI 12
3 NOR ATIKAH BINTI KAMARULZAMAN 12
4 SURIA BINTI MOHAMED SELOR 11
0 comments

Cara Duplicate File Google Drive Secara Bulk

Jika anda ada 1 dokumen yang perlu diduplikasi kepada beberapa file nama, contohnya 1 template untuk 10 pelanggan/pelajar, anda boleh gunakan script ini.

Keterangan Script

The following Google Apps Script tool is designed to take a single Google Drive file e.g. a Doc / Sheet / Slide and make duplicates/copies of it with unique file names. The tool will also create a clickable link within the Google Sheet to each new file copy.

Cara Guna/Download

 (please use ‘File’ > ‘Make a copy’ for your own version).

Bulk duplicate Google Drive files

Sumber: https://www.pbainbridge.co.uk/2023/06/bulk-duplicate-google-drive-files.html

0 comments