≡ Menu

Nasib Buruk Jika Hadiah Buku, Payung dan Jam di China

Di China, kebiasannya rakyat China tidak memberi buku, payung atau jam sebagai hadiah kerana sebutan buku, shu menyerupai bunyi nasib buruk; payung (san) menyerupai sebutan pecah atau jatuh dan jam (zhong) menyerupai bunyi mati atau tamat.

Isu sebutan ini menjadi penghalang kepada syarikat besar unruk memasuki pasaran China yang sering memberi gambaran buruk kepada syarikat atau produk. Contohnya di Sepanyol, Colgate bererti gantung diri sendiri.

Other articles you might like;

4 comments… add one

Leave a Comment

Papar entri terkini dengan Commentluv <3