≡ Menu

WW #6 – Manipulasi Media

Manipulasi Media

P/s – Bagaimana media boleh memanipulasi pandangan orang ramai.

Other articles you might like;

88 comments… add one

Leave a Comment

Papar entri terkini dengan Commentluv <3