≡ Menu

Tukar Kadar Pinjaman PTPTN ke 1%

PTPTN dalam proses untuk menawarkan pertukaran pinjaman (3%) kepada pembiayaan pendidikan ujrah (1%) secara berperingkat mulai 11 November 2010. Jika anda merupakan peminjam PTPTN mulai 2008, sila bertindak segera dengan mendaftar di sini, kemaskini maklumat yang diminta, mencetak dan menandatangani dokumen tawaran yang dihantar ke alamat emel peminjam dan menghantar dokumen tawaran yang lengkap kepada PTPTN dalam tempoh tiga bulan daripada tarikh tawaran.

Sila layari laman web PTPTN untuk mengubah kadar pinjaman anda sekarang!

Other articles you might like;

2 comments… add one

Leave a Comment

Papar entri terkini dengan Commentluv <3