≡ Menu

GMail perkenal Priority Inbox

GMail telah memperkenalkan Priority Inbox (masih dalam peringkat percubaan), satu sistem penapisan e-mail ke dalam peti masuk (Inbox) yang mengasingkan e-mail mengikut kepentingan. E-mail yang masuk ke Inbox akan dibahagikan kepada 3 pecahan iaitu Priority Inbox, Starred dan Inbox.

E-mail yang dilabel sebagai Priority — secara automatik dikesan sebagai penting apabila anda kerap membaca atau membalas daripada alamat email tersebut akan diletakkan pada pecahan paling atas. Selepas membacanya, anda boleh melabel sebagai Starred jika anda perlu membacanya untuk kali kedua. Jika tidak, email tersebut akan dilepaskan ke Inbox.

Fungsi ini sedikit sebanyak dapat membantu ahli perniagaan atau sesiapa yang kerap berurusan dengan e-mail dengan cara mengurangkan masa memilih e-mail untuk dibaca berdasarkan kepada peringkat kepentingan. Untuk maklumat lanjut berkenaan fungsi baru ini, anda boleh melayari laman bantuan rasmi GMail Priority Inbox.

Other articles you might like;

4 comments… add one

Leave a Comment

Papar entri terkini dengan Commentluv <3