≡ Menu

Apakah Maksud ‘i’ dalam Produk Apple?

Diperkenalkan pada tahun 1998, Huruf ‘i’ disetiap pangkal produk keluaran Apple Inc membawa maksud internet, individual, inform (maklumat), instruct (arahan), dan inspire (inspirasi).

Produk pertama yang menggunakan awalan ‘i’ ialah iMac pada tahun 1998 selepas Steve Jobs menggabungkan kehebatan Internet dan Macintosh dalam sebuah mesin.

Other articles you might like;

20 comments… add one

Leave a Comment

Papar entri terkini dengan Commentluv <3