≡ Menu

Kos Insuran Kereta di US

Infografik berkenaan Kos Insuran Kereta yang terpaksa ditanggung oleh rakyat Amerika untuk sebuah kereta yang mereka miliki. Secara kasarnya, penduduk di Michigan terpaksa membayar premium insuran sebanyak $4,579 setahun. Juga diterangkan apa itu Insuran Liabiliti, Perlindungan Komprehensif, Perlindungan Personal Injury Protection dan bagaimana kesemua pelan pelindungan ini mampu melindungi anda semasa berlaku kemalangan atau kecurian. Jika dibandingkan dengan Malaysia, mungkin ada beberapa persamaan yang ditawarkan oleh syarikat insuran di Malaysia.

Other articles you might like;

0 comments… add one

Leave a Comment

Papar entri terkini dengan Commentluv <3

Next post:

Previous post: